Bussi-ja veoautojuhi täiendus- ja ametikoolitus

Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel. Isikul peab olema pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

Ametikoolituse alusõppe nõudest vabastatakse juht, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 10.09.2008 või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 10.09.2009. Nemad võivad kohe minna täienduskoolitusele.

Autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab isikul olema koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus või tal tuleb läbida ametikoolitus, mis on ühendatud liiklusseaduse kohaselt juhtimisõiguse saamisega.

Ametikoolitus ja selle maht jagunevad järgmiselt:

  1. ametikoolitus – vähemalt 280 õppetundi, millest vähemalt 20 õppetundi on sõiduõpet;
  2. kiirendatud ametikoolitus – vähemalt 140 õppetundi, millest vähemalt 10 õppetundi on sõiduõpet;
  3. punktis 1 nimetatud koolituse läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias – vähemalt 70 õppetundi, millest vähemalt viis õppetundi on sõiduõpet;
  4. punktis 2 nimetatud koolituse läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias – vähemalt 35 õppetundi, millest vähemalt kaks ja pool tundi on sõiduõpet.

Autojuhi täienduskoolituse maht peab olema vähemalt 35 õppetundi.

Punktis 2 või 4 nimetatud ametikoolitusele võetakse vastu isik, kelle vanus vastab  soovitava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale ja kes omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Ametikoolituse võib läbi viia ühendkoolitusena, mille raames juht omandab C- või C1-kategooria auto, CE- või C1E-kategooria autorongi, D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongi juhtimisõiguse. Sellisel juhul lisandub koolitusele taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolituse maht. Taotletava kategooria mootorsõidukijuhi koolitus toimub vastavalt liiklusseaduses sätestatud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimustele ja korrale.

Täienduskoolitusele ootame:

Veoautojuhte ja bussijuhte, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.

35-tunnise täiendkoolituse saavad teha ka need, kes teevad kutsetunnistust esimest korda ning nende C-kategooria juhtimisõigus on saadud enne 10.09.2009 a. või D-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2008.a.

Hinnad:

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus 140h-  890.-

Veoautojuhi ametikoolituse täienduskoolitus 35h- 190.-

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus 140h- 890.-

Bussijuhi ametikoolituse täienduskoolitus 35h- 190.-

Täienduskoolituse teoorialoengud viiakse läbi Kuressaares kontaktõppena auditooriumis 02.sept. 03.sept, 04.sept ja 05.sept kell 10:00-18:00.