Lõppaste

Selleks, et esmased juhiload saaks vahetada MNT-s juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus.

Lõppastme koolituse teoorialoengu saab piirangute tõttu ära kuulata e-õppekeskkonnas.

Pärnusse sõidetakse libedasõidu riskivältimise koolitusele õpilase enda transpordiga.

Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload.

Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasi arendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks.

Kursuse käigus hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist teeliikluses ning viiakse läbi teooriaõpe, viimistletakse üldist sõiduoskust, sõitmist libedal teel ja pimeda ajal.

Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. ´´Vahtalehega´´ peab sõitma terve esmaste juhilubade kehtivuse aja! ´´Vahtralehti´´ ei või võtta ära enne kui MNT-s on esitatud taotlus esmaste juhilubade vahetamiseks!


Koolitus viiakse läbi alljärgnevas mahus:

  • Teooriaõpe – 5 õppetundi;
  • Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi edasiarendamine- 1 õppesõidutund Kuressaares.
  • Libedasõidu riskivältimise  õpe (1 õppesõidutund  libedarajal). Toimub Pärnus spetsiaalsel libedasõidu õppeväljakul.

Lõppastme koolituse läbimisel teeb autokool kooli tunnistusele vastava sissekande, mille alusel vahetatakse esmane juhiluba eksamiteta MNT büroos juhiloa vastu. Autokool saab edastada õpilase andmed lõppastme koolituse läbimise kohta MNT-sse alles siis, kui õpilane on toonud enda LA õpingukaardi autokooli kontorisse! Juhilubade vahetamise taotluse saab esitada ID-kaardi, Smart ID või Mobiil ID-ga sisse logides ka MNT e-teeninduse kaudu. E-teeninduses on kõik riigilõivud 20% soodsamad.