Hinnad

Autokooli kontorist on võimalik tellida erinevate kursuste KINKEKAARTE!

B-kategooria kursuse õppemaks on alates 01.02.2020.a. 620€, mis sisaldab:

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • Õppesõite 29 sõidutundi a’ 45 minutit (sh 1h kohustuslikku  pimedaaja koolitust)
 • Õppematerjale ja liikluslab.ee ´´Täispaketti´´

Lisaks:

 • Esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus Pärnu libedarajal kooli transpordiga 85€(makstakse Taavo Tenno Autokooli arvelduskontole enne koolitusele sõitmist)
 • Esmaabi kursus 20€
 • Lisasõidu tund 20€(manuaal) ja 25€(automaat) – 45 min

! Enne kursuse algust, peab olema autokoolile laekunud esimene sissemakse vähemalt 100.-

! Enne kooli teooriaeksamit peab olema õppemaksust laekunud 620.-


B-kategooria e-õppe kursuse õppemaks alates 01.02.2020.a. on  630€, mis sisaldab:

 • Teooriaõpet Teooria.ee keskkonnas
 • Õppesõit 29 sõidutundi a’ 45 minutit
 • Liiklusseadust ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´

Lisaks:

 • Esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus Pärnu libedarajal kooli transpordiga 85€(makstakse Taavo Tenno Autokooli arvelduskontole enne koolitusele sõitmist)
 • Esmaabi kursus 20€
 • Lisasõidu tund 20€(manuaal) ja 25€(automaat) – 45 min

! Teooriaõpingute alustamiseks, palume autokoolile õppemaksust arvelduskontole üle kanda vähemalt 100.-.

! Enne teooriaeksami sooritamist peab olema laekunud 630.-(manuaalkäigukastiga kursus), 635.-(automaatkäigukastiga kursus)


B-kategooria  automaatkäigukastiga õppesõidukiga kursuse õppemaks alates 01.02.2020.a. on 635€, mis sisaldab:

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • Õppesõit 29 sõidutundi a’ 45 minutit (sh 1h kohustuslikku  pimedaaja koolitust.  Suvekuudel viiakse pimedasõit läbi Pärnus Aide Autokooli pimedasõidu simulaatoril).
 • Liiklusseadust ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´

Lisaks:

 • Esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus Pärnu libedarajal kooli transpordiga 85€(makstakse Taavo Tenno Autokooli arvelduskontole enne koolitusele sõitmist)
 • Esmaabi kursus 20€
 • Lisasõidu tund 25€ – 45 min

! Teooriaõpingute alustamiseks, palume autokoolile õppemaksust arvelduskontole üle kanda vähemalt 100.-.

! Enne teooriaeksami sooritamist peab olema laekunud 635.-


B-kategooria lõppastme koolituse maksumus – 120€

 • 4 tundi teooriat Kuressaares
 • 1 sõidutundi Kuressaares
 • 1 õppesõidutund Pärnus libedarajal.
 • Kooli transporti Kuressaarest Pärnusse ja tagasi.

! Õppemaks peab olema üle kantud enne Pärnusse koolitusele sõitmist.


A-kategooria(juhiloa olemasolu ja vanus 24 aastat) – 400€.

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 10 tundi teooriat e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 10 sõidutundi sõitu
 • Sõiduki kasutamist Maanteeameti eksamil ja õppematerjale.
 • Lisasõidu tund 30.-

Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)


A2-kategooria piiranguga (vanus 18) – 400€.

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 10 tundi teooriat e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 12 sõidutundi a’ 45 min sõitu
 • Sõiduki kasut. Maanteeameti eksamil ja õppematerjale

Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)


A1-kategooria(vanus 16) – 450€

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • 12 sõidukorda
 • Esmaabi kursust
 • Sõiduki kasut. Maanteeameti eksamil ja õppematerjale
Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)

Õppemaks peab olema laekunud enne teooriaeksami sooritamist.


A2-kategooria(vanus 17,5) – 450€

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • 12 sõidukorda
 • Esmaabi kursust
 • Sõiduki kasut. Maanteeameti eksamil ja õppematerjale
Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)

Õppemaks peab olema laekunud enne teooriaeksami sooritamist,


A+B komplekskursus – 1050 €

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • 41 sõidutundi a’ 45 min
 • Esmaabikursust
 • Sõiduki kasutamist Maanteeameti eksamil ja õppematerjale

Enne teooriaeksamit peab olema õppemaksust laekunud 620.-

Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)

AM-kategooria maksumus – 360€

 • Liiklusteooria tunde auditooriumis
 • 12 sõidutundi a´45 min
 • Sõiduki kasutamist Maanteeameti eksamil ja õppematerjale
 • Lisasõidutund 25.-/45min
Seoses viirusega, ei saa kasutada kooli motovarustust (motokiivrit, motojopet, kaitsmeid ja motokindaid)

Õppemaks peab olema laekunud enne teooriaeksamit.


C-kategooria maksumus alates 01.02.2020.a. 530€

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 20 tundi teooriat e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 10 sõidutundi a 45min
 • Sõiduki kasutamine Maanteeameti eksamil, veoautojuhi õpperaamat ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´
 • Lisasõidu tund 35.-

CE-kategooria maksumus alates 01.02.2020.a. 560€

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 20 tundi teooriat e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 10 sõidutundi a 45min
 • Sõiduki kasutamine Maanteeameti eksamil, veoautojuhi õpperaamat ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´
 • lisasõidu tund 38.-

BE-kategooria maksumus alates 01.02.2020.a. 260€

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 5 teooriatundi e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 5 sõidutundi a 45min
 • Sõiduki kasutamine Maanteeameti eksamil, õppematerjale ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´
 • Lisasõidu tund 25.-

D-kategooria maksumus 840€

Teooriaõpingutega alustamiseks palume autokoolile üle kanda õppemaksust vähemalt 100.-. Enne teooriaeksamit peab olema laekunud kogu õppemaks.

 • 40 tundi teooriat e-õppes Teooria.ee õppekeskkonnas
 • 20 sõidutundi a 45min
 • Bussi kasutamine Maanteeameti eksamil, liiklusseadus, bussijuhi õpperaamat ja liikluslab.ee ´´Nutikad liiklustestid´´
 • Lisasõidu tund 45.-

Veoautojuhi ametikoolituse täiendkoolituse maksumus 190€

Teoorialoengud auditooriumis neli päeva algusega kell 10:00. Loengud lõpetatakse kirjaliku eksamiga.

Koolituse eest palume tasuda enne kursust.

Veoautojuhi ametikoolituse maksumus 890€

Koolituse eest palume 100.- ettemaksu enne kursuse algust.Enam makstud õppemaksu tagastamine õppemaksu maksjale toimub vastavalt poolte kokkuleppele pangaülekandega. Õppemaksu tagastamisel arvestatakse summast maha tasu õppekeskkondade, teooriaõpingute, õppematerjalide ja sooritatud õppesõitude eest.


Taavo Tenno Autokoolis ei ole kursuseid, millel puudub õppemaks.


Alates 2016.a. kehtima hakanud Tulumaksu seaduse alusel on õppemaksult võimalik tulumaksu tagasi deklareerida BE-, C-ja CE-kat. õppemaksudelt.


 

OÜ Taavo Tenno Autokool

Swedbank: EE022200221019164208
SEB: EE581010220228261226 

Kursuste hindadele lisandub riigilõiv Maanteeametis.

 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Pakume võimalust võtta lisasõidutunde kõigile soovijatele, ka neile kelle sõiduoskused vajavad uuendamist.

Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele.

B-kategooria kursustele saab tulla juba 15, 5-aastaselt.

Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursusele saab tulla 15,5 –aastaselt. Maanteeameti eksamile minnes peab õpilane olema 16-aastane. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik, kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit ainult Eestis.


Esmaste juhilubade taotlemiseks on võimalik MNT-s sooritada teooriaeksam kuus kuud enne 18-aastaseks saamist. Kolm kuud enne 18-aastaseks saamist on võimalik sooritada MNT sõidueksam.  Juhiload saate kätte 18-aastaselt.

Pärast esmaste juhilubade kättesaamist on vajalik osaleda 2.a. jooksul lõppastme koolitusel.


Maanteeameti eksamid

Kokku tuleb tasuda Rahandusministeeriumile eksamite eest riigilõivu 92€
E-teenuste keskkonnas 86€ (piiratud juhilubade puhul 82€)

Rahandusministeeriumi kontod:

10220034796011 SEB
221023778606 Swedbank
333416110002 Danske Bank A/S Eesti Filiaal

Viitenumber: 10601008006990
Makse saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Selgitus: nimi ja perenimi

Kui riigilõiv makstakse kellegi eest, tuleb selgituse lahtrisse märkida kelle (nimi ja isikukood) ning millise toimingu eest maksti.

Rohkem infot Maanteeameti kodulehel(www.mnt.ee/index.php?id=10774)

Parimate soovidega,

Taavo Tenno

5215 069