Galerii

UUS B-kat. kursus alustab loengutega 05.märtsil 2020.a.UUS B-kat. kursus alustab loengutega 05.märtsil 2020.a.

UUS B-kat. kursus alustab loengutega 05.märtsil 2020.a.

B-kat. järgmine õppegrupp alustab õpinguid neljapäeval, 09.jaanuaril 2020.a.

Loengud toimuvad TTÜ Eesti Mereakadeemia I korruse auditooriumis 109 õhtuti kell 17:30-20:00 ja lõpetatakse teooriaeksamiga aprilli keskel.

Palume registeerida kodulehel või autokooli kontoris-sama hoone I korrusel.

BE-kategooriaBE-kategooria

BE-kategooria

BE-kategooria kursus sisaldab teoorialoenguid(5 akadeemilist tundi) e-õppekeskkonnas ja 5 õppesõitu Kuressaare linnas.

Lisainfo Taavo Tenno numbril 5215 069

Kursusega saab alustada endale sobival ajal. Vajalik B-kat.juhiluba, kehtiv tervisetõendi otsus ja värviline dok.foto.

Maanteeameti sõidueksam kooli õppesõiduvahenditega.

 

 

 

Lõppastme koolituse loeng neljapäeval, 05.märtsil kell 17:30Lõppastme koolituse loeng neljapäeval, 05.märtsil kell 17:30

Lõppastme koolituse loeng neljapäeval, 05.märtsil kell 17:30

Kui Sulle on Maanteeameti poolt väljastatud ESMASED JUHILOAD kehtivusega 2 aastat, ootame Sind lõppastme koolitusele.

Koolituse teoorialoeng toimub NELJAPÄEVAL, 05.märtsil kell 17:30-20:00 Kuressaare tee 2a, Kudjapel.

Koolituse raames sõidetakse Pärnusse libedasõidu riskivältimise koolitusele kooli transpordiga pühapäeval-kuupäev selgub.

Lisaks tuleb sooritada üks õppesõit Kuressaare linnas.

Kontorisse palume kaasa võtta JUHILOA ja AUTOKOOLI TUNNISTUSE.


BE-, C-ja CE-kat. teooriaõpe e-õppes+õppesõidud KuressaaresBE-, C-ja CE-kat. teooriaõpe e-õppes+õppesõidud Kuressaares

BE-, C-ja CE-kat. teooriaõpe e-õppes+õppesõidud Kuressaares

BE-, C-ja CE-kat. teoorialoengud kuulatakse ära e-õppe keskkonnas.

Lisaks teooriaõpingutele on BE-kat. õpilastel kohustus läbida 5 õppesõitu ja C- ning CE-kat. õpilastel 10 õppesõitu ja sooritada kooli teooria-ja sõidueksam.

Kontorisse palume kaasa võtta juhiloa, värvilise dok. foto ja tervisetõendi otsuse.

Alates 2020.a. veebruarikuust on B-kat. kursusel kohustuslik sõita 30 õppesõidu tundiAlates 2020.a. veebruarikuust on B-kat. kursusel kohustuslik sõita 30 õppesõidu tundi

Alates 2020.a. veebruarikuust on B-kat. kursusel kohustuslik sõita 30 õppesõidu tundi

Seoses 01.02.2020 jõustunud määrusega, peavad õpilased, kes on B-kat. õppima tulnud enne 2019.a. ja õpilased, kes alustavad õpingutega alates 01.02.2020.a. sooritama kursuse jooksul kokku 30 õppesõidutundi.

Enne 2019.a. õppima asunud B-kat. õpilased peavad ostma juurde 7 õppesõitu.

Autokooli teooariaeksam mobiilisAutokooli teooariaeksam mobiilis

Autokooli teooariaeksam mobiilis

Autokooli teooriaeksamit saab sooritada oma mobiilis või tahvelarvutis liikluslab.ee eksamikeskkonnas.

Eksam viiakse läbi kontori lahtioleku aegadel autokoolis kontoris.


Page 2 of 2 12